Monthly Archives: May 2013

Raw Material – Antistatic Festival 2013

17 април, 19 ч., Театрална зала на СУ, Ректорат Джи Е Лим (Южна Корея/ Германия) RАW MATERIAL /생소한 몸 / СУРОВ МАТЕРИАЛ Photographer: Marrion Borriss© В “RАW MATERIAL”/ „СУРОВ МАТЕРИАЛ” традиционният전통의 корейски танц 전통의 се пресреща със съвременната персонална идентичност정체성на изпълнителката Джи Е Лим в нейните лични разбирания

Raw Material – Antistatic Festival 2013

17 април, 19 ч., Театрална зала на СУ, Ректорат Джи Е Лим (Южна Корея/ Германия) RАW MATERIAL /생소한 몸 / СУРОВ МАТЕРИАЛ Photographer: Marrion Borriss© В “RАW MATERIAL”/ „СУРОВ МАТЕРИАЛ” традиционният전통의 корейски танц 전통의 се пресреща със съвременната персонална идентичност정체성на изпълнителката Джи Е Лим в нейните лични разбирания